Wat bepaald de waarde van een diamant?

‘Diamanten zijn voor eeuwig’ wordt er wel eens gezegd. En dat klopt ook wel. Diamanten hebben een eeuwigheidswaarde. De geschiedenis bevestigd dat ook. Menig oudere kostbare diamant zit in kroonjuwelen verwerkt en zijn van onschatbare waarde. Maar hoe wordt eigenlijk de waarde van een diamant vastgesteld? Er is een internationaal geldig meetsysteem, waarbij er enkele factoren zijn die de waarde van een diamant bepalen: de 4 C’s.
Lees meer over diamant karaatgewicht en de grootte

Cut (slijpvorm)

De slijpvorm, oftewel het maaksel, zoals dat in vakkringen wordt genoemd is een heel belangrijke factor. Het maaksel bepaald namelijk de schittering en het kleurenspel van een diamant. De verhoudingen in de slijpvorm zijn daarbij essentieel. Diamantslijpers zijn dan ook met wiskundige precisie bezig om een diamant in de juiste slijpvorm te slijpen waarbij de verhoudingen zeer belangrijk zijn. Een diamant in de slijpvorm briljant zijn het meest populair omdat daar de schittering en het kleurenspel het meest tot zijn recht komt.

Carat (karaat)

Het gewicht van een diamant komt tot uitdrukking in karaat. 1 karaat is 0,2 gram en staat gelijk aan 100 punten. Een diamant met 50 punten is dus een halve karaat. Om een diamant te wegen wordt er gebruik gemaakt van zeer nauwkeurige weegschalen.

Clarity (zuiverheid)

Hoe zuiverder een diamant is, des te meer waarde heeft hij. Tijdens het slijpproces worden dan ook al heel wat onzuiverheden eruit geslepen, maar van nature kan een diamant inwendige onzuiverheden ingesloten hebben die er niet uitgeslepen kunnen worden. Dit zijn zogenaamde insluitsels. Ook uitwendig kan een diamant onzuiverheden bevatten, doordat het niet op een juiste manier geslepen is. Het bepalen van het aantal onzuiverheden in een diamanten moet nauwkeurig gebeuren, want er wordt een bepaalde zuiverheidscode aan gegeven volgens een internationaal geldende tabel. Als de diamant een bepaalde code lager krijgt, scheelt dit soms al duizenden euro’s. De zuiverheid van een diamant wordt door een juwelier dan ook altijd bepaald met een loep die minimaal 10x vergroot.

Colour (kleur)

Eigenlijk moet niet de kleur van een diamant bepaald worden, maar de kleurloosheid. Een volledig kleurloze diamant is het meest zuiver en daarmee ook het meeste waard. Ook voor het bepalen van de kleur, of kleurloosheid van een diamant bestaat een internationale tabel. Hierop zijn de degradaties af te lezen van met een lettercode. Letter D staat voor het allerfijnste wit en dus het meest kleurloos, tot aan de letters P tot en met Z voor getinte diamanten.