Helderheid / Zuiverheid van een diamant

Er zijn verschillende factoren die de waarde en de prijs van een diamant bepalen. Een van deze factoren is de helderheid of zuiverheid van een diamant. Veel diamanten hebben last van imperfecties. Deze imperfecties worden onderscheiden in externe imperfecties en interne onzuiverheden. Externe imperfecties zijn minimale beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het slijpen van de diamant of het vervoeren ervan. Interne onzuiverheden zijn holtes in de diamant, barstjes of de aanwezigheid van andere soorten mineralen in de diamant. De interne onzuiverheden zijn ontstaan door het natuurlijke vormingsproces van de diamant. Diamanten die in het geheel geen externe imperfecties en interne onzuiverheden hebben de hoogste graad van zuiverheid, zijn zeer zeldzaam kunnen zeer waardevol zijn.

De zuiverheidsgraad van diamanten

Om de zuiverheid van een diamant te kunnen bepalen zul je zeker hulpmiddelen nodig hebben. De meest onzuiverheden in en op een diamant zijn niet met het blote oog te zien. Je hebt toch zeker een loep nodig die minimaal 10x vergroot of zelfs een microscoop. Het is dus mogelijk dat twee op het oog identiek uitziende diamanten een geheel verschillende waarde vertonen doordat enkel de onzuiverheden met een hulpmiddel te detecteren zijn. Nadat een diamant geïnspecteerd is wordt er een zuiverheidsgraad aan toegekend. Deze toegekende zuiverheidsgraad is een internationaal erkende code die wereldwijd voor diamanten wordt gebruikt. In de diamantwereld worden de volgende zuiverheidsgraden onderscheiden:
FL – IF (Flawless, Internally Flawless)
Bij Flawless heeft de diamant zowel intern als extern geen imperfecties. Bij Interally flawless heeft de diamant geen externe imperfecties, maar heel wel heel beperkt een minimale hoeveelheid externe imperfecties. Diamanten met deze zuiverheidsgraad zijn extreem zeldzaam.
VVS1 – VVS2 (Very, Very Slightly Included)
Deze diamant heeft wel enkele imperfecties, maar zijn bijna niet waar te nemen. De imperfecties kunnen vastgesteld worden door een expert en met een loep die minimaal 10x uitvergroot. Wel is deze diamant van een uitstekende kwaliteit.
VS1 – VS2 (Very Slightly Included)
Deze diamant heeft minimale interne en externe imperfecties, maar nog steeds zeer moeilijk waarneembaar met een loep. Deze diamant is van zeer goede kwaliteit.
SI1 – SI2 (Slightly Included)
De diamant heeft een kleine hoeveelheid aan zowel interne als externe imperfecties, die gemakkelijk onder een loep te zien zijn met een vergroting van 10x. Dit is een diamant van goede kwaliteit.
I1 – I2 – I3 (Included)
Bij diamanten met deze zuiverheidsgraad hebben onzuiverheden en imperfecties die met het blote oog waar te nemen zijn. I2 en I3 diamanten zien er dusdanig slecht uit dat niet aangeraden wordt diamanten met deze kwaliteit te kopen.

Van welke zuiverheid moet ik een diamant kopen?

Alle diamanten van de zuiverheidsgraden VVS1 tot SI2 zien er met het blote oog goed uit. Ook een SI2 diamant kan voor het blote oog dus doorgaan als een VVS1 diamant. Het grote verschil zit hem dan ook in de waarde en de prijs van de diamant. Afhankelijk van hoeveel je wilt betalen voor de diamant moet je de keuze maken. De meeste mensen die een lagere kwaliteit diamant kopen hechten niet veel waarde aan de minimale, niet op het oog te ziende onzuiverheden, dus koop je een SI1 diamant dan betaal je beduidend minder. Hecht je juist wel veel waarde aan de zuiverheid, dan moet je voor FL of IF gaan, maar daar betaal je dan ook goed voor.