De mens en stenen

Waarom vinden wij juwelen en stenen zo van belang in ons dagelijkse bestaan. We staan er misschien niet altijd bij stil, omdat de waarde meestal in geld wordt uitgedrukt, maar de reden waarom edelstenen zo’n prominente plaats in onze levens plaatsnemen, is omdat de relatie tussen mens en materie, werkelijk zo oud is als de mensheid zelf. En het gaat zelfs nog terug tot ver voor het ontstaan van de mensheid. Ook onze voorouders, die nog niet gelijk waren aan de ‘homo sapiens’ van nu, hadden al een diepe relatie met de aarde, waar onze juwelen uit voortkomen. Ze dragen een eeuwige en onverwoestbare oerkracht in zich. De juwelier, die vanuit zijn passie werkt en niet slechts ‘handelt in stenen’, is zich hiervan bewust en laat zich hierdoor in zijn werk leiden. In Antwerpen bijvoorbeeld.

Een kleine geschiedenis

Voor zover we mensen uit vroegere tijden terug konden vinden, droegen ze stenen bij zich om hun nek, op hun hoofd, om hun polsen, vingers, tenen en zo meer. Altijd lag er een diepere symbolische betekenis aan ten grondslag. Edelstenen, zoals diamant of smaragd, zijn exclusiever en daardoor altijd duurder geweest. In vroeger tijden wilde dit nog weleens duiden op een vergrote maatschappelijke status of economische positie. Oude kroonwerken zijn met edelstenen bedekt, maar toch hebben ze wel degelijke enige betekenis. Bestudeer maar eens wat de juwelen in de kroon van verschillende Koningshuizen in Europa voor betekenis heeft.

Sieraden nu

De edelsteen is nog altijd ‘in’, net als kettingen. Men draagt geen ketting meer om een status uit te dragen, maar vooral om (1) een persoonlijke boodschap uit te dragen, (2) om iets persoonlijks met zich mee te dragen of (3) om iets belangrijks over te dragen.

De persoonlijke boodschap

De ketting die een persoonlijke boodschap uitdraagt heeft een belangrijke voorganger, namelijk het geloof. Nog steeds dragen veel mensen in Europa een ketting met daaraan een crucifix die hun geloof, en daarmee een belangrijk deel van hun identiteit markeert. Iets wat innerlijk door de persoon als ‘sterk’ ervaren wordt, wordt niet zomaar zichtbaar in het uiterlijk. Het dragen van een ketting met een persoonlijke boodschap, kan gestalte geven aan een belangrijk deel van de identiteit.

Iets persoonlijks met je meedragen

De bekendste is het medaillon, waarin foto’s van dierbaren zitten. Maar soms worden dierbaren letterlijk meegedragen met iemand; in de vorm van een hele kleine urn die aan een ketting bevestigd zit. Het eeuwig samenzijn wordt zo niet alleen gesymboliseerd, zoals in een trouwring, maar ook concreet gemaakt

Iets belangrijks overdragen

Denk hierbij aan de zegelring, die van familiehoofd op familiehoofd wordt overgedragen en een bewijs levert van dat je in een lange traditie staat. Of de trouwring.

Bij de juwelier in Antwerpen geven wij om uw persoonlijke verhaal. Indien u wilt kunnen wij dat gebruiken om een uniek ontwerp voor u te maken, dat geheel op u van toepassing is.