Over Borgerhout

Borgerhout is een voormalige randgemeente van de stad Antwerpen en per 1 januari 1983 als district onderdeel van de stad Antwerpen. Van alle Antwerpse districten is Borgerhout in oppervlakte de kleinste. Reeds in 1214 wordt Borgerhout al in de geschiedenisboeken vermeld als Borgerholt en was het een klein gehucht en viel het kerkelijk gezien onder de gemeente Deurne. Vanaf de 16e eeuw maakte Borgerhout een groei door, doordat veel handelaars er zich vestigden langs de weg richting Antwerpen. Doordat Borgerhout zich economisch steeds meer op Antwerpen ging richten, scheidde het zich steeds meer van Deurne af, waarna in 1836 de scheiding met Deurne definitief werd. Vanaf de 19e eeuw werd de stad steeds meer onderdeel van de uitdijende stad Antwerpen en ook Borgerhout groeide in grondgebied, mede door de nijverheid. Vanaf 1983 maar Borgerhout officieel onderdeel uit als een district van de stad Antwerpen.

Het leven in Borgerhout

Vanuit het verleden is Borgerhout een echt nijverheidsstad waar veel handelaren en arbeiders zich vestigden. Economisch was Borgerhout een groot deel afhankelijk van de stad Antwerpen. Handel in Borgerhout zelf vond plaats rond de verkeersader van de stad, de Turnhoutsebaan. Dit is de hoofdweg sinds de13e eeuw die Antwerpen met Turnhout verbindt. Nog steeds is de Turnhoutsebaan de winkelstraat van Borgerhout en speelt een groot gedeelte van het Borgerhoutse leven zich af rond de Turnhoutsebaan. Hoewel na de Tweede Wereldoorlog de bevolking sterk daalde, doordat mensen naar andere randgemeentes van Antwerpen trokken, groeide daarna de bevolking door een sterke aanwas aan allochtone bevolking. Momenteel is de bevolkingssamenstelling dusdanig dat ca. de helft van de bevolking van Borgerhout van oorsprong een andere geboortenationaliteit heeft of vreemdeling is. Deze bevolking woont en leeft rond de Turnhoutsebaan, terwijl de meer autochtone en rijkere bevolking zich meer situeert in de wijk Extra-muros.

borgerhout in de buurt van antwerpen

borgerhout in de buurt van antwerpen


Postcode Borgerhout: 2140
Borgerhout Geo Coördinaten:
Lat: 51.2171021
Long: 4.4145966

Dingen die er te doen zijn in Borgerhout

De Turnhoutsebaan vormt nog steeds het levendige hart van Borgerhout. Er staan enkele bekende gebouwen van Borgerhout aan deze straat, zoals het voormalige gemeentehuis, ‘Het Reuzenhuis’, het ‘Vredegerecht’, dat momenteel dienst doet als bibliotheek en bioscoopzaal ‘De Roma’. De bekende groene oase van Borgerhout is het Te Boelaerpark. Het park leent zich uitstekend om te recreëren op de ligweides of te sporten op de vele sportgazons. De jaarlijkse reuzenommegang van Borgerhout is algemeen bekend. De traditie, ontstaan in 1712 vind nog steeds jaarlijks plaats en vele inwoners, verenigingen en het bedrijfsleven maken grote reuzen die dan in de ommegang meelopen.

borgerhout vlakbij 2140

borgerhout vlakbij 2140